3 verslo subjektai
integruotai valdymo sistemai

 
 
 

MAGNETA LOGISTICS rozwija się w szybkim tempie. Chcąc zapewnić lepszą obsługę naszym klientom, otworzyliśmy kilka nowych jednostek biznesowych. Każda z nich jest nastawiona na konkretny rynek. MAGNETA GROUP koncentruje się na rynku UE, MAGNETA LOGISTICS współpracuje z krajami WNP, MAGNETA IR TRANSPORTAS posiada licencję transportową i posiada własną flotę samochodów ciężarowych. W połączeniu wszystkie te marki zapewniają dobrze znaną w logistyce jakość, niezawodność i szybkość.

 

Z flotą MAGNETA IR TRANSPORTAS JESTEŚMY:

• Dostarczanie ładunków szybko i odpowiedzialnie, spełniając tylko najwyższe standardy - zarówno techniczne, jak i biznesowe.

 

• Transport i spedycja samochodami, zaprojektowanymi specjalnie do żywności i produktów spożywczych o kontrolowanej temperaturze.

 

• Przestrzeganie międzynarodowych norm ISO 22000: 2018, IFS v. 2.2, wymagania logistyczne, w celu ciągłego doskonalenia wydajności i efektywności systemu zarządzania zgodnie z oczekiwaniami klientów.

 

• Dostarczanie ładunków - produkty spożywcze oraz produkty potrzebujące specjalnego trybu temperaturowego dostarczane są zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standartów ISO 22000: 2018, IFS v. 2.2 dla produktów spożywczych dla wymaganych odbiorców i w rozsądnym terminie.

 

• Zarządzanie ryzykiem i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ich zapobiegania dla każdego zamówienia i wspólnie w całym łańcuchu

• Przestrzeganie prawa, innych wymogów prawnych i regulacyjnych Unii Europejskiej oraz zobowiązań umownych zaciągniętych przez przedsiębiorstwo.

 

• Systematyczne planowanie i koordynowanie efektywnego wykorzystania pojazdów firmy w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i ciągłej poprawy stanu środowiska, zrównoważonego rozwoju.

 

• Rozwijanie odpowiedzialności i zrozumienia każdego pracownika firmy w zakresie ochrony środowiska i zachowania zasobów naturalnych, zrównoważonego rozwoju, zaspokajania potrzeb klientów i wywiązywania się z podjętych zobowiązań.

 

• Dążenie do rozwoju i ciągłego doskonalenia działań poprzez wyznaczanie celów i przydzielanie niezbędnych zasobów.

 

 

Kierownictwo firmy jest odpowiedzialne za zapewnienie, że ta polityka jest znana, zrozumiana i wdrażana przez wszystkich pracowników UAB „Magneta ir transportas” na wszystkich poziomach działalności i znana wszystkim zainteresowanym stronom.