Nowe możliwości eksportowe UAB Magneta Logistics

Cel projektu - Podczas realizacji projektu UAB „Magneta Logistics” planuje wziąć udział w jednej międzynarodowej wystawie zagranicznej w Niemczech.

Cel projektu - aktywnie rozwijać działalności firmy na rynkach europejskich (Belgia, Dania, Holandia, Rosja, Niemcy), podnosić świadomości na temat usług i sprzedaży firmy za granicą. Firma weźmie udział w międzynarodowych wystawach wraz ze swoim stoiskiem, prezentując usługi spedycyjne firmy UAB „Magneta Logistics”.

Projekt jest realizowany zgodnie z 3 priorytetem „Promocja konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw” programu działań inwestycyjnych funduszy Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Wyniki projektu - w 2023 r., w porównaniu z 2018 r., oczekuje się wzrostu eksportu produktów o 18,19%

Okres realizacji - projekt jest realizowany od 6 września 2019 r. do 9 października 2019 r.

Finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowity koszt projektu - 10 498,00 Euro.

Przydzielona kwota - Wykonawcy projektu na realizację projektu zostanie przydzielono do 5 249,00 Euro

UAB „Magneta Logistics”. REGON 302924041. NIP LT100007335713.