POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UAB MAGNETA IR TRANSPORTAS

UAB „Magneta ir transportas” to firma logistyczna z siedzibą na Litwie, która zapewnia transport ładunków w warunkach „od drzwi do drzwi”, specjalizuje się również w transporcie ładunków spożywczych temperaturowych oraz ładunków niepotrzebujących specjalnego trybu temperaturowego.

Firma zobowiązuje się świadczyć następujące usługi:

• Dostarczać ładunki szybko i odpowiedzialnie, spełniając tylko najwyższe standardy - zarówno techniczne, jak i biznesowe.

• Do transportu towarów samochodami, zaprojektowanymi specjalnie dla produktów spożywczych oraz dla produktów potrzebujących specjalnego trybu temperaturowego.

• Zachowując zgodność z wymaganiami międzynarodowych standartów ISO 22000: 2018, IFS v. 2.2, stale ulepszać wydajność i efektywność systemu zarządzania zgodnie z oczekiwaniami klientów.

• Ładunki - produkty spożywcze oraz dla produkty potrzebujące specjalnego trybu temperaturowego dostarczane są zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standartów ISO 22000: 2018, IFS v. 2.2 dla produktów spożywczych dla wymaganych odbiorców i w rozsądnym terminie.

• Zarządzanie ryzykiem i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ich zapobiegania dla każdego zamówienia oraz łącznie w całym łańcuchu dostaw.

• Przestrzegać przepisów prawnych, innymi wymogów prawnych zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej oraz zobowiązaniami umownymi podjętymi przez przedsiębiorstwo.

• Systematyczne planowanie i koordynowanie efektywnego wykorzystania pojazdu firmy dla osiągnięcia zapobiegania zanieczyszczeniom i stałej poprawie oraz zrównoważonego rozwóju środowiska.

• Rozwijamy odpowiedzialność i zrozumienie każdego pracownika firmy w zakresie ochrony środowiska i zachowania zasobów naturalnych, zrównoważonego rozwoju, zaspokojenia potrzeb klientów i wypełnienia przyjętych zobowiązań.

• Dążenie do rozwoju i ciągłego doskonalenia działalności poprzez wyznaczanie celów i przydzielanie niezbędnych zasobów.

Kierownictwo firmy jest odpowiedzialne za zapewnienie, że ta polityka jest znana, zrozumiana i wdrażana przez wszystkich pracowników UAB „Magneta ir transportas” na wszystkich poziomach działalności i znana wszystkim zainteresowanym stronom.