UAB MAGNETA IR TRANSPORTAS INTEGRUOTOS VALDYMO SISTEMOS POLITIKA

UAB Magneta ir transportas yra Lietuvoje įsikūrusi logistikos įmonė, teikianti krovinių gabenimą nuo durų iki durų, taip pat specializuojasi temperatūrinių ir netemperatūrinių kontroliuojamų maisto krovinių gabenimu.

Įmonė įsipareigoja teikti šias paslaugas:

• Pristatyti krovinius greitai ir atsakingai, laikantis tik pačių aukščiausių standartų - tiek techninių, tiek verslo.

• Gabenti ir ekspedijuoti krovinius transporto priemonėmis, specialiai sukurtomis maistui ir maisto produktams, kurių temperatūra kontroliuojama.

• Laikytis tarptautinių standartų ISO 22000: 2018, IFS v. 2.2 logistikos reikalavimų, nuolat gerinti valdymo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą atsižvelgiant į klientų lūkesčius.

• Krovinių – maisto ir kontroliuojamos temperatūros maisto tiekimas laikantis ISO 22000: 2018, IFS v. 2.2 logistikos reikalavimų maisto produktams reikiamiems gavėjams ir per pagrįstą laiką.

• Valdyti riziką ir taikyti tinkamas saugos ir prevencijos priemones kiekvienam užsakymui ir kartu visai tiekimo grandinėje.

• Laikytis įstatymų, kitų Europos Sąjungos teisinių ir norminių reikalavimų bei įmonės prisiimtų sutartinių įsipareigojimų.

• Sistemingai planuoti ir koordinuoti efektyvų įmonės transporto priemonių naudojimą siekiant užterštumo prevencijos ir nuolatinio aplinkos gerinimo, tvarumo.

• Plėtojame kiekvieno įmonės darbuotojo atsakomybę ir supratimą aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių išsaugojimo, tvarumo, klientų poreikių tenkinimo ir prisiimtų įsipareigojimų vykdymo srityse.

• Siekiame plėtros ir nuolatinio veiklos tobulinimo, keldami tikslus ir skirdami reikiamus išteklius.

Bendrovės vadovybė yra atsakinga už tai, kad šią politiką žinotų, suprastų ir įgyvendintų visi UAB Magneta ir transportas darbuotojai visais veiklos lygmenimis ir žinomi visoms suinteresuotoms šalims.